Theater, Performance und Tanz in Hamburg - Kampnagel

back to Calendar View

Collien Konzert & Theater präsentiert:
Break the Tango

 
 • © René Tanner
 • © René Tanner
Dance
 • Tue, 29.08.2017 19:30
  Voraufführung
  Kampnagel – K6
 • Wed, 30.08.2017 19:30 [Premiere]
  Kampnagel – K6
 • Thu, 31.08.2017 19:30
  Kampnagel – K6
 • Fri, 01.09.2017 19:30
  Kampnagel – K6
 • Sat, 02.09.2017 17:00
  Kampnagel – K6
 • Sat, 02.09.2017 21:00
  Kampnagel – K6
 • Sun, 03.09.2017 18:00
  Kampnagel – K6
 • Tue, 05.09.2017 19:30
  Kampnagel – K6
 • Wed, 06.09.2017 19:30
  Kampnagel – K6
 • Thu, 07.09.2017 19:30
  Kampnagel – K6
 • Sat, 09.09.2017 17:00
  Kampnagel – K6
 • Sat, 09.09.2017 21:00
  Kampnagel – K6
 • Sun, 10.09.2017 18:00
  Kampnagel – K6
 • Tue, 12.09.2017 19:30
  Kampnagel – K6
 • Wed, 13.09.2017 19:30
  Kampnagel – K6
 • Thu, 14.09.2017 19:30
  Kampnagel – K6
 • Fri, 15.09.2017 19:30
  Kampnagel – K6
 • Sat, 16.09.2017 17:00
  Kampnagel – K6
 • Sat, 16.09.2017 21:00
  Kampnagel – K6
 • Sun, 17.09.2017 18:00
  Kampnagel – K6back to Calendar View top of page

Kartentelefon +49 40 270 949-49
tickets@kampnagel.de