Theater, Performance und Tanz in Hamburg - Kampnagel

back to Calendar View

Tanznagel tanzt in den Mai

  • Sat, 30.04.2016 22:30
    Kampnagel – Foyer
  • Mon, 30.04.2018 22:30
    Kampnagel – Foyer


back to Calendar View top of page

Kartentelefon +49 40 270 949-49
tickets@kampnagel.de