Theater, Performance und Tanz in Hamburg - Kampnagel

back to Calendar View

Gershwin meets Ravel

 
  • © Jean-Yves Thibaudet (c) Decca Kasskara
  • © John Axelrod (c) Prisca Ketterer
  • Fri, 09.03.2012 24H
    Kampnagel – K6back to Calendar View top of page

Kartentelefon +49 40 270 949-49
tickets@kampnagel.de