Theater, Performance und Tanz in Hamburg - Kampnagel

back to Calendar View

Limited Edition
Ann-Kathrin Quednau:

Chronic Hiccup

 
Dance
  • Fri, 20.06.2014 19:30
    Kampnagel – K4
  • Sun, 22.06.2014 19:30
    Kampnagel – K4


Gefödert von der Kulturbehörde Hamburg


back to Calendar View top of page

Kartentelefon +49 40 270 949-49
tickets@kampnagel.de