Theater, Performance und Tanz in Hamburg - Kampnagel

back to Calendar View

festivalKonzerte: «Refractions on Ligeti»

 
  • Fri, 23.11.2007 24H
    Kampnagel – K1back to Calendar View top of page

Kartentelefon +49 40 270 949-49
tickets@kampnagel.de