Theater, Performance und Tanz in Hamburg - Kampnagel

back to Calendar View

Theater der Welt
Monira Al Qadiri:

Feeling Dubbing

 
Theater & Performance
 • Fri, 26.05.2017 20:30 [Premiere]
  Deutsche Erstaufführung
  Kampnagel – P1
 • Sat, 27.05.2017 20:00
  Deutsche Erstaufführung
  Kampnagel – P1
 • Sun, 28.05.2017 20:30
  Deutsche Erstaufführung
  Kampnagel – P1


back to Calendar View top of page

Kartentelefon +49 40 270 949-49
tickets@kampnagel.de