Theater, Performance und Tanz in Hamburg - Kampnagel

back to Calendar View

Geheimagentur:
Essay upon Projects

 
  • © Geheimagentur
Theater & Performance
  • Fri, 05.12.2014 20:00 [Premiere]
    kx
  • Sat, 06.12.2014 20:00
    kx


back to Calendar View top of page

Kartentelefon +49 40 270 949-49
tickets@kampnagel.de